Khách hàng CƠ QUAN Vĩnh Hải >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Vĩnh Hải, H. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Vĩnh Hải, H. Vĩnh Châu, T. Sóc TrăngĐịa chỉ
1Vĩnh HảiVĩnh Hải, Tx. Vĩnh Châu, Sóc Trăng
2Chùa Quan Âm Đông HảiUnnamed Road, Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Vĩnh Hải, H. Vĩnh Châu, T. Sóc TrăngĐịa chỉ
1 THCS VĨNH HẢI84X3+273, Vĩnh Hải, Tx. Vĩnh Châu, Sóc Trăng
2Thị xã Vĩnh Châu95X6+737, Nam Sông Hậu, Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng